3 ธันวาคม 2014

พิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต

ข่าวสารล่าสุด

28 พฤศจิกายน 2014

กิจกรรมวันเด็ก 2557

1 ธันวาคม 2014

กิจกรรมวันพ่อ