25 มีนาคม 2015

วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น.ตัวแทน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต มอบน้ำดื่ม ขนาด 500 ML. จำนวน 10 โหล ให้เทศบาลตำบลวิชิต เนื่องใน”โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ” ประจำปี 2558 เพื่อจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ณ เทศบาลตำบลวิชิต