11 กุมภาพันธ์ 2019

“ยินดีต้อนรับ ลูกเต่ามะเฟือง”

ตามที่กรม ทช. โดยอธิบดีจตุพร บุรุษพัฒน์ ได้ให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดคึกคัก จ.พังงา เพื่อดูแลหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหลุมแรกที่แม่เต่าขึ้นวางไข่เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 
วันนี้ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๙.๐๕ น. ลูกเต่ามะเฟืองชุดแรกได้โผล่จากหลุมทรายขึ้นมา โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรม ทช. ดูแลอย่างใกล้ชิด และกำลังจัดการตามมาตรการที่กำหนดไว้ เพื่อส่งลูกเต่าคืนสู่ทะเลอันดามันอย่างปลอดภัยที่สุด

– นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่แม่เต่ามะเฟือง ขึ้นวางไข่รังแรกที่หาดคึกคัก จ.พังงา รวม ๑๑๘ ฟอง เป็นไข่ลม ๒๕ ฟอง ไข่เสีย ๔ ฟอง ไข่ปกติ ๘๙ ฟอง
– วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หลังวางไข่ ๕๖ วัน ลูกเต่ามะเฟือง เริ่มขึ้นมาจากหลุมตัวแรกเวลา ๑๙.๐๕ น. สามารถขึ้นมาได้เอง ๒๐ ตัว ต้องขุดช่วยได้อีก ๒๙ ตัว รวม ๔๙ ตัว แต่ตายในหลุม ๑ ตัว / 
– ผลการตรวจสอบไข่เต่ามะเฟืองทั้งหมด พบว่า ไข่ที่มีน้ำเชื้อผสมมีทั้งสิ้น ๖๒ ฟอง จากไข่ทั้งหมด ๘๙ ฟอง ดังนั้นอัตราการฟักเป็นตัวคิดเป็น ๗๙.๐๓%
– เริ่มปล่อยลงทะเล ชุดแรก ๒๐ ตัว เวลา ๒๐.๑๐ น. / ชุดที่ ๒ อีก ๒๐ ตัว เวลา ๒๐.๔๐ น. / ส่วนอีก ๘ ตัว ช่วงแรกยังอ่อนแอ เมื่อแข็งแรงแล้ว ได้ปล่อยลงทะเลชุดสุดท้ายเมื่อเวลา ๒๑.๓๐น. 
ทั้งนี้ สามารถรับชมภาพสดจากหาดคึกคักที่ http://loveseaturtle.dmcr.go.th