4 ตุลาคม 2023

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนและครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 41 คน โรงเรียน ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 87 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 71 คน ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ระบบนิเวศทางทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดแสดงสัตว์น้ำและนิทรรศการขยะทะเล เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้เรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลต่อไป