29 กันยายน 2023

วันที่ 29 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนและครู โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ จังหวัดกระบี่ จำนวน 118 คน โรงเรียนบ้านกะปง จังหวัดพังงา จำนวน 49 คน โรงเรียนบ้านหนองจิก จังหวัดกระบี่ จำนวน 130 คน โรงเรียนบ้านเหมืองทวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 142 คน และโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 143 คน ในโอกาสเดินทางมาชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ระบบนิเวศทางทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดแสดงสัตว์น้ำและนิทรรศการขยะทะเล เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้เรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลต่อไป