5 ตุลาคม 2023

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนและครู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา จังหวัดภูเก็ต จำนวน 34 คน โรงเรียนวัดอุทยาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 99 คน และโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จำนวน 134 คน ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ระบบนิเวศทางทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดแสดงสัตว์น้ำและนิทรรศการขยะทะเล เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้เรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลต่อไป