21 สิงหาคม 2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนและครู โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย จังหวัดพังงา จำนวน 63 คน และโรงเรียนบ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต จำนวน 142 คน ในโอกาสเดินทางมาชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต และศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ทั่งนี้ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ระบบนิเวศทางทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดแสดงสัตว์น้ำ นิทรรศการขยะทะเล และศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้เรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลต่อไป