8 มิถุนายน 2015

ฯพณฯ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต และรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “วันทะเลโลก” ประจำปี 2558

ข่าวสารล่าสุด

28 พฤศจิกายน 2014

กิจกรรมวันเด็ก 2557

1 ธันวาคม 2014

กิจกรรมวันพ่อ