11 มกราคม 2016

ยินดีต้อนรับ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการทำงาน ณ ศูนย์วิจัยและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน วันที่ 11 มกราคม 2559