11 มกราคม 2016

ยินดีต้อนรับ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการทำงาน ณ ศูนย์วิจัยและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน วันที่ 11 มกราคม 2559

ข่าวสารล่าสุด

28 พฤศจิกายน 2014

กิจกรรมวันเด็ก 2557

1 ธันวาคม 2014

กิจกรรมวันพ่อ