9 กุมภาพันธ์ 2018

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ร่วมจัดนิทรรศการ “การฟื้นฟูปะการัง” ในงานโครงการ “วันวิชาการ Open House 2018” จัดโดยโรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายสุนิรันดร์ รชตะพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครอง ให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ในการนี้ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เข้าเยี่ยมชมบู๊ธนิทรรศการและสอบถามรายละเอียดต่างๆด้วยความสนใจ