13 มกราคม 2018

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต โดยมี ดร. ก้องเกียรติ  กิตติวัฒนาวงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นประธานเปิดงาน  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และความสนุกสนานเพลิดเพลิน รวมถึงกล้าแสดงออกถึงความสามารถและความคิดด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้และสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้ใช้เวลาว่างร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและมีความสุข การจัดกิจกรรมวันเด็กปีนี้ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตได้มอบของขวัญสำหรับเด็กๆ ทุกคนโดยเปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. และได้รับการสนับสนุนของขวัญและของรางวัลสำหรับเด็กๆ จากสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและหน่วยงานต่างๆ รวมเป็นของรางวัลที่จะมอบให้กับเด็กๆ ทั้งสิ้น 4,429 ชิ้น การจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ มีจำนวนเด็กเข้าร่วมงาน 8,341 คน