12 มกราคม 2019

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ ลานกิจกรรมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต โดยมี ดร. ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นประธานเปิดงาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลินรวมถึงกล้าแสดงออกถึงความสามารถ ความคิด และส่งเสริมสถาบันครอบครัว​ให้ใช้เวลาว่างร่วมกัน การจัดกิจกรรมวันเด็กปีนี้ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตเปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. และได้รับการสนับสนุนของขวัญและของรางวัลสำหรับเด็กๆ จากสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 4,512 ชิ้น และมีจำนวนเด็กเข้าร่วมงาน 8,563 คน