2 กุมภาพันธ์ 2015

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขนอมพิทยาจำนวน 101 คน เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต

โดยมีวิทยากรนำชมคอยให้ความรู้เพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

28 พฤศจิกายน 2014

กิจกรรมวันเด็ก 2557

1 ธันวาคม 2014

กิจกรรมวันพ่อ