30 มีนาคม 2018

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 กลุ่มสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน(ศวทม.) ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการปลาทะเลสวยงามในทะเลไทย ในงานกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอ่าวน้ำบ่อ หมู่ 6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง และครู อาจารย์ ให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก