20 มกราคม 2015

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและทาสีภายนอกอาคาร

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร

[bs_button size=”md” type=”info” value=”ซ่อมแซมทาสีอาคาร1″ href=”http://phuketaquarium.org/wp-content/uploads/2015/01/ซ่อมแซมทาสีอาคาร1.pdf”]