2 มิถุนายน 2015

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 นายชลธิศสุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2558 โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

ข่าวสารล่าสุด

28 พฤศจิกายน 2014

กิจกรรมวันเด็ก 2557

1 ธันวาคม 2014

กิจกรรมวันพ่อ