11 กรกฎาคม 2024

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ให้เข้าชมฟรีในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 สำหรับชาวไทยทุคน