30 มกราคม 2015

วันนี้(30 ม.ค. 2588 )  เปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและทาสีภายนอกอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต พื้นที่ 3000 ตารางเมตร

ข่าวสารล่าสุด

28 พฤศจิกายน 2014

กิจกรรมวันเด็ก 2557

1 ธันวาคม 2014

กิจกรรมวันพ่อ