30 มกราคม 2015

วันนี้(30 ม.ค. 2588 )  เปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและทาสีภายนอกอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต พื้นที่ 3000 ตารางเมตร