10 กุมภาพันธ์ 2015

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต จึงจัดโครงการดูฟรีมีความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอื่นๆ ให้ความรู้โดยการบรรยาย พร้อมการนำเสนอข้อมูลประกอบการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต โรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว อ่านรายละเอียดและสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่ [bs_button size=”md” type=”info” value=”ใบสมัครโครงการดูฟรีมีความรู้” href=”http://phuketaquarium.org/wp-content/uploads/2015/02/ใบสมัคร-โครงการ-ดูฟรี-มีความรู้-58-1.docx”]