5 พฤศจิกายน 2018

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ร่วมสนับสนุนจัดนิทรรศการเรื่องไมโครพลาสติก (ภัยเงียบแห่งท้องทะเล) ณ บริเวณอ่าวป่าตอง ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ภายใต้โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดและท้องทะเลป่าตอง ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานนี้ท่านประธานในพิธีเข้าเยี่ยมชม
นิทรรศการและสอบถามรายละเอียดด้วยความสนใจ