5 เมษายน 2023

ด้วยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ตำแหน่งพนักงานประมง ตำแหน่งพนักงานขาย จำนวน 2 อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ คลิก !! ดาวน์โหลด