ตุ๊กตาฉลามวาฬ บริเวณปากสามารถสอดมือได้ด้วย

เหมาะสำหรับเด็กๆ