เต่าน่ารัก น่ากอด ซื้อเป็นของฝากหรือเอาไปกอดเองก็ได้นะคะ