เปิดขวดน่ารักๆๆเป็นรูปโลมา เหมาะสำหรับซื้อเป็นของที่ะลึก