ซื้อเป็นของฝากให้น้องๆต่อเล่น สามารถฝึกฝนความคิดและจินตนาการ