เรือจักรทอง ทองใหญ่สามารถจุคนได้มากถึง…100..คน  เรือสำรวจทะเลลึกอันไกลโพ้น ที่มีความลับต่างๆรอเราอีกมากมาย