พบปลาน้ำจืดหายากหลากหลายสายพันธุ์ ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์โอบอุ้มน้ำฝนและน้ำใต้ดินอันมีคุณค่า ไหลรวมหล่อหลอมกันเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ จุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำมากมาย เพลิดเพลินเรียนรู้กับสิ่งมีชีวิตน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์ ทำความรู้จักกับปลาน้ำจืดแปลกๆจากทั่วทุกมุมโลก