5

ที่มาภาพ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/FMIB_35739_Anguilla_vulgaris_–_Anguilla.jpeg

ชื่อไทย: ปลาตูหนา COMMON NAME: Shortfin EEl

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anguilla bicolor bicolor McClelland,1844

เป็นปลาสองน้ำ พบว่าวางไข่ในน้ำเค็ม ตัวอ่อนจะอาศัย บริเวณปากแม่น้ำและป่าชายเลน เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัย ในน้ำจืด ในประเทศไทยพบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2469 จากคลองบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โตเต็มที่ยาว 120 เซนติเมตร

บทความล่าสุด