เอปตาเซีย (Aiptasia) หรือดอกไม้ทะเลแก้ว เป็นสัตว์ทะเลจำพวกดอกไม้ทะเล พบได้ทั่วไปในทะเลเขตร้อน โดยมักพบเกาะอยู่ตามรากของต้นไม้ในป่าชายเลน และพื้นแข็งทั่วๆไปการที่เอปตาเซียสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และยังมีเข็มพิษที่คอยทำร้ายปลาหรือสัตว์น้ำชนิดอื่นรวมถึงปะการังที่นักเลี้ยงปลาเลี้ยงไว้ ซึ่งจำต้องมีการกำจัดออกด้วยวิธีการต่างๆ หนึ่งในวิธีที่ได้ผลและไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายคือการแช่ในน้ำจืด และอีกหนึ่งวิธีที่ผู้เลี้ยงปลามักใช้ควบคุมเอปตาเซีย คือ การเลี้ยงปลาผีเสื้อนกกระจิบ หรือปลาผีเสื้อปากยาว (Copperband butterflyfish) เพราะปลาชนิดนี้ชอบกินเอปตาเซีย

บทความล่าสุด