ชื่ออังกฤษ : Dory snapper, Blackspot snapper
ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Lutjanus fulviflamma (Forsskål, 1775) 
ชื่ออื่นๆ  :  ปลากะพงเหลืองข้างปาน 
สถานภาพ : ไม่ได้รับการประเมิน

ลักษณะทั่วไป

          พื้นลำตัวด้านบนมีสีเหลืองไล่ลงมาสีขาวเงิน มีแถบเส้นสีเหลืองคาดจากส่วนหัวถึงหางจำนวนมากกว่า 5 เส้น บริเวณข้างตัวมีจุดสีดำขนาดใหญ่ ครีบมีสีเหลือง โตเต็มที่สามารถยาวได้ถึง 35 ซม.

ชีวประวัติและพฤติกรรม

          ตัวเต็มวัยมักพบรวมเป็นฝูงบริเวณแนวปะการังริมชายฝั่ง หรือทะเลสาบน้ำเค็มที่ค่อนข้างลึก ปลาวัยอ่อนบางครั้งพบ ในป่าโกงกางหรือในน้ำจืดของแม่น้ำตอนล่าง บ่อยครั้งที่มักพบอยู่ร่วมกับปลากะพงลายสี่แถบ (Lutjanus kasmira) และ ปลากะพงข้างเหลือง (Lutjanus lutjanus)

อาหาร

          ปลา กุ้ง ปู และสัตว์ในกลุ่มครัสเตเชียน

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

          ตามชายฝั่งบริเวณที่ไม่ลึกมากนัก แพร่กระจายตั้งแต่มหาสมุทรอินเดียถึงมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณทะเลแดง อ่าวเปอร์เซีย และตั้งแต่แอฟริกาตะวันออกถึงประเทศซามัว ทางเหนือถึงหมู่เกาะริวกิว ประเทศญี่ปุ่น ทางใต้ถึงประเทศออสเตรเลีย

แหล่งวางไข่

           ผสมพันธุ์และวางไข่ในทะเลเปิด ไม่ดูแลไข่ วางไข่ครั้งละปริมาณมากๆ

บทความล่าสุด

26 กันยายน 2022

หอยสังข์

21 กันยายน 2022

หลุมพอทะเล

19 กันยายน 2022

หมู่เกาะมัน