ชื่ออังกฤษ : Dory snapper, Blackspot snapper
ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Lutjanus fulviflamma (Forsskål, 1775) 
ชื่ออื่นๆ  :  ปลากะพงเหลืองข้างปาน 
สถานภาพ : ไม่ได้รับการประเมิน

ลักษณะทั่วไป

          พื้นลำตัวด้านบนมีสีเหลืองไล่ลงมาสีขาวเงิน มีแถบเส้นสีเหลืองคาดจากส่วนหัวถึงหางจำนวนมากกว่า 5 เส้น บริเวณข้างตัวมีจุดสีดำขนาดใหญ่ ครีบมีสีเหลือง โตเต็มที่สามารถยาวได้ถึง 35 ซม.

ชีวประวัติและพฤติกรรม

          ตัวเต็มวัยมักพบรวมเป็นฝูงบริเวณแนวปะการังริมชายฝั่ง หรือทะเลสาบน้ำเค็มที่ค่อนข้างลึก ปลาวัยอ่อนบางครั้งพบ ในป่าโกงกางหรือในน้ำจืดของแม่น้ำตอนล่าง บ่อยครั้งที่มักพบอยู่ร่วมกับปลากะพงลายสี่แถบ (Lutjanus kasmira) และ ปลากะพงข้างเหลือง (Lutjanus lutjanus)

อาหาร

          ปลา กุ้ง ปู และสัตว์ในกลุ่มครัสเตเชียน

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

          ตามชายฝั่งบริเวณที่ไม่ลึกมากนัก แพร่กระจายตั้งแต่มหาสมุทรอินเดียถึงมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณทะเลแดง อ่าวเปอร์เซีย และตั้งแต่แอฟริกาตะวันออกถึงประเทศซามัว ทางเหนือถึงหมู่เกาะริวกิว ประเทศญี่ปุ่น ทางใต้ถึงประเทศออสเตรเลีย

แหล่งวางไข่

           ผสมพันธุ์และวางไข่ในทะเลเปิด ไม่ดูแลไข่ วางไข่ครั้งละปริมาณมากๆ

บทความล่าสุด