ปลาสะตือ  Chitala lopis (Giant featherback)

ชีววิทยา
ปลาสะตือเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลากราย (Notopteridae) มีรูปร่างคล้ายปลาชนิดอื่นในสกุลเดียวกันนี้ทั่วไป แต่มีท้ายทอยเว้าลึกและลำตัวมีเกล็ดละเอียดกว่า โคนครีบอกมีแต้มคล้ำ และข้างลำตัวมีจุดประสีคล้ำเล็ก ๆ ขากรรไกรมีความยาว มุมปากยาวไปถึงด้านหลังลูกตา มีขนาดลำตัวประมาณ 60 เซนติเมตร พบใหญ่สุดได้ถึง 1.5 เมตร นับเป็นปลาชนิดที่ใหญ่ที่สุดในวงศ์นี้เป็นอันดับสองรองจากปลากรายอินเดีย (C. chitala) มีชื่อเรียกอื่นอีก เช่น “ตองแหล่” ในภาษาอีสาน “สือ” ในภาษาใต้ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ตือ” เป็นต้น
วงจรชีวิต
ลูกปลาที่ฟักออกจากไข่ครั้งแรกจะมีความยาวลำตัวประมาณ 1.3 เซนติเมตร มีถุงอาหารติดที่บริเวณท้องสีเหลืองอย่างเห็นได้ชัด ถุงอาหารนี้จะค่อยๆหด และจางซีดลงในเวลาประมาณ 3-5 วัน หลังจากนั้น ลูกปลาจะเริ่มหาอาหารกินเอง ปลาสะตือโตเต็มที่ความยาว 70-80 น้ำหนัก 4-5 กิโลกรัม
การสืบพันธุ์
ปลาสะตือจะวางไข่ในช่วงปลายฤดูแล้งจนถึงตลอดฤดูฝน คือ ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน-ตุลาคม แต่จะวางไข่มากในช่วงต้นฤดูฝน ส่วนเข้ากลางฤดูฝนจะเริ่มวางไข่น้อย โดยจะชอบวางไข่บริเวณโคนต้นไม้ ตอไม้ หรือเสาไม้บริเวณริมชายฝั่งที่มีที่ยึดเกาะ และเป็นที่โล่ง แต่จะไม่ชอบวางไข่บริเวณกอหญ้ารกเหมือนกับปลาอื่นๆ โดยตัวผู้จะทำหน้าที่ในการตีดินหรือขุดหลุมหรือโพรงรอบๆโคนต้นไม้หรือเสาไม้ ทั้งนี้ ตัวผู้ และตัวเมียจะคอยช่วยกันดูแลไข่จนกว่าไข่จะฟักออก รังไข่ที่ทำหน้าที่สร้างไข่ของปลาเพศเมียจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ข้าง แต่ละข้างจะสลับกันออกไข่ในแต่ละปีสลับกันไป โดยไข่ที่ยังไม่ได้ผสมจะมีสีขาวขุ่น ขนาดประมาณ 3-4 มิลลิเมตร ส่วนไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะมีลักษณะกลม สีเหลืองอ่อน ขนาดไข่ประมาณ 3.5-4.5 มิลลิเมตร ใช้เวลาในการฟักออกมาเป็นตัวหลังวางไข่แล้วประมาณ 5-7 วัน โดยตัวเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้ประมาณ 5,000-10,000 ฟอง

อาหาร
ปลาสะตือ จัดเป็นปลากินเนื้อ ชอบออกหากินทั้งในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน มีอาหารที่สำคัญ ได้แก่ กุ้ง ลูกปลา และสัตว์น้ำขนาดเล็ก
แหล่งที่อยู่อาศัย
นับเป็นปลาที่หายากอีกชนิดหนึ่ง ในประเทศไทยพบอาศัยเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น คือ แม่น้ำสาละวิน, แม่น้ำตาปี, แม่น้ำโขง พบน้อยที่แม่น้ำเจ้าพระยาและสาขา ในต่างประเทศพบที่พม่า, มาเลเซียและบนเกาะบอร์เนียว
เอกสารอ้างอิง
(1) http://www.chiangmaiaquarium.com/Aquatic-animals-zone4.html
(2) th.wikipedia.org, ปลาสะตือ, ออนไลน์, เข้าถึงได้ที่ https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD
(3) http://planamjud.blogspot.com/p/blog-page_28.html