ปลาพยาบาล

Common name:  cleaner fish, Bluesteak cleaner wrasse

ปลาพยาบาลอยู่ในกลุ่มของปลานกขุนทองในครอบครัว (family) Labridae

ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Labroides dimidiatus  (Valenciennes, 1839)

 

Labroides

รูปปลาพยาบาล (Labroides dimidiatus )

วงจรชีวิต

ปลาพยาบาลจะผสมพันธุ์ภายนอกโดยตัวเมียปล่อยไข่แล้วตัวผู้เข้ามาปล่อยน้ำเชื้อผสม หลังจากปฏิสนธิไข่จะล่องลอยไปตามกระแสน้ำ

การสืบพันธุ์

ตัวผู้จะดูแลตัวเมียหลายตัวโดยจะปกป้องอานาเขตจากตัวผู้ตัวอื่น ระหว่างการผสมพันธุ์ตัวผู้จะว่ายน้ำเกี้ยวตัวเมียด้วยท่วงท่าที่งดงาม การผสมพันธุ์มักจะเกิดขึ้นในตอนเย็น ภายในฝูงหากตัวผู้ตายตัวเมียตัวที่แข็งแรงที่สุดจะเปลี่ยนเพศเป็นตัวผู้ใน 24 ชั่วโมงเพื่อดูแลฝูงต่อ

อาหาร

กินปรสิตที่เกาะอยู่ตามซอกครีบ ฝาปิดเหงือก หรือบางครั้งว่ายเข้าไปทำงานถึงในปากของปลาอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าปลาพยาบาลมากซึ่งปลาเหล่านั้นก็จะไม่ทำอันตรายปลาพยาบาล บางครั้งก็กินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก

Labroides2

รูปปลาพยาบาลกำลังทำความสะอาดปลาไหลมอเรย์

แหล่งที่อยู่

ปลาพยาบาลมักอยู่รวมกันเป็นฝูงประมาณ 10-15 ตัว โดยมีตัวผู้เป็นจ่าฝูงตัวเดียว อยู่ในแนวปะการังหรือกองหินเป็นสถานีบริการรับทำความสะอาด

พบแพร่กระจายตามแนวปะการังในเขตน่านน้ำอินโด-แปซิฟิก ทะเลแดงและฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกา โตเต็มที่มีขนาด  14 เซนติเมตร มีอายุยืนประมาณ 4 ปี

เอกสารอ้างอิง

http://phuketaquarium.org/ปลาพยายบาล

http://animaldiversity.org/accounts/Labroides_dimidiatus/