ปลาแฟนซีคาร์ป
ชื่อไทย: ปลาแฟนซีคาร์ป
common name: Fancy carp, Mirror carp
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyprinus carpio haematopterus

เป็นปลาที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาจากปลาไนถิ่นดังเดิมอยู่ในประเทศอิหร่าน บางแหล่งข้อมูลว่ามาจากประเทศจีนซึ่งแต่เดิมใช้เป็นอาหาร ต่อมาแพร่หลายเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น

ลักษณะทั่วไป

ค่อนข้างกลมไม่มีเกล็ดที่หัว ริมฝีปากบางเรียบ ภายในปากไม่มีฟัน แต่จะมีฟันที่ลำคอ 1-3 แถว แต่ละแถวมีฟันไม่เกิน 8 ซี่ ลำตัวมีครีบหลัง ครีบหู ครีบท้อง และครีบหาง บางชนิดไม่มีเกล็ด บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดมีเกล็ดขนาดใหญ่ในบางส่วน
อาหาร

กินทั้งพืช และสัตว์ ส่วนใหญ่นิยมให้อาหารเม็ด
แหล่งที่อยู่อาศัย

อยู่ในแหล่งน้ำจืด สามารถปรับตัวอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกันได้ดีมาก แม้ในสภาพอากาศร้อนก็สามารถปรับตัวได้ จึงแพร่ขยายพันธุ์ออกไปได้ทั่วโลก
การสืบพันธุ์ ปลาแฟนซีคาร์ฟจะผสมพันธุ์และวางไข่ในฤดูกาลที่แตกต่างกัน ในเขตอบอุ่น ฤดูวางไข่ของปลาเหล่านี้ในประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม สำหรับประเทศไทยนั้นปลาแฟนซีคาร์ฟสามารถวางไข่ได้ตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
วงจรชีวิต

ไข่ปลาแฟนซีคาร์ฟเป็นไข่ที่ติดกับวัสดุ มีสีเหลืองอ่อน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.7 มิลลิเมตร ไข่ที่ผสมแล้วมีลักษณะโปร่งใส ใช้เวลาฟักเป็นตัวประมาณ 45 ชั่วโมง เมื่อฟักเป็นตัว ตัวอ่อนจะเกาะติดกับวัสดุใต้น้ำ โดยได้รับอาหารจากถุงไข่แดง (Yolk sac) ที่ติดอยู่ที่ตัวปลา เมื่อถุงไข่แดงยุบ (ประมาณ 2-3 วัน) ปลาจะเริ่มว่ายน้ำและหาอาหารธรรมชาติ อาหารในช่วงแรกนี้ควรใช้นมผง หรือไข่แดงต้มสุกบดละเอียด จากนั้นจึงให้ไรแดงเป็นอาหาร ลูกปลาจะเริ่มเกิดครีบหาง และครีบหูเมื่ออายุ 6 วัน เริ่มมีเกล็ดเมื่ออายุ 12 วัน และจะเจริญเติบโตจนมีรูปร่างและอวัยวะต่าง ๆ ครบเหมือนปลาทั่วไป เมื่ออายุได้ 15วัน

บรรณานุกรม
https://my.dek-d.com/pongsak028/blog/?blog_id=10162035
https://th.wikipedia.org/wiki/ปลาแฟนซีคาร์ป
http://pasusat.com/ปลาคราฟ
ที่มา: http://www.publicdomainpictures.net/pictures/150000/velka/fancy-carp-fish.jpg

บทความล่าสุด