ชื่อไทย เต่าหมูบิน หรือเต่าบิน หรือ เต่าจมูกหมู

common name: Pig-nosed turtle, Fly river turtle

ชื่อวิทยาศาสตร์: Carettochelys insculpta

ที่มา : https://pet.kapook.com/photo/turtle_6260.html

ลักษณะทั่วไป

เต่าหมูบิน รูปร่างทั่วไปคล้ายตะพาบมีจมูกยื่นยาวมาและงุ้มหักลงคล้ายหมู จึงเป็นที่มาของชื่อเรียก กระดองหลังอ่อนนุ่ม แต่ไม่มีกระดูกในชั้นหนังเหมือนตะพาบ กระดองมีสีเทา บริเวณขอบกระดอกเป็นหยักเหมือนเต่า ใต้ท้องสีขาว ขาทั้ง 4 ข้างแผ่แบนเป็นครีบว่ายน้ำจะไม่เหมือนกับเต่าอื่น โดยจะใช้ครีบคู่หน้าว่ายน้ำ และครีบคู่หลังควบคุมทิศเหมือนหางเสือ โตเต็มที่ประมาณ 60 เซนติเมตร น้ำหนัก 55 กิโลกรัม

อาหาร

กินอาหารได้หลากหลายทั้งพืชและสัตว์ หรือซากสัตว์

แหล่งที่อยู่อาศัย  

แพร่กระจายอยู่ในแม่น้ำ ลำคลอง หรือทะเลสาบที่ไม่ลึกมาก พบที่เกาะปาปัวนิวกินี และทวีปออสเตรเลียทางตอนเหนือ

การสืบพันธุ์

แม่เต่าจะถึงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ 25 ปี โดยวางไข่ในเวลากลางคืน บนสันดอนฝั่งแม่น้ำช่วงฤดูแล้ง

วงจรชีวิต

เอ็มบริโอที่เจริญเป็นเต่าวัยอ่อนโดยสมบูรณ์แล้วยังคงอยู่ภายในเปลือกไข่จนกระทั่งสันดอนถูกน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนจึงฟักตัวออกจากไข่

บรรณานุกรม

https://th.wikipedia.org/wiki/เต่าบิน

บทความล่าสุด