ชื่อไทย: ปลากล้วย

วงศ์: Caesionidae

ชื่ออังกฤษ: Fusilier

ปลากล้วย1

ชีววิทยา

อาศัยในแนวปะการัง ตั้งแต่ผิวน้ำจนถึงน้ำลึก 50 เมตร เป็นปลาที่มีวิวัฒนาการใกล้ชิดกับปลากะพง ลำตัวยาวป้อมคล้ายกระสวย ครีบหลังยาวต่อเนื่องเป็นครีบเดี่ยว รูปแบบของสีที่ปรากฏทำให้สามารถแยกชนิดของปลาได้ ส่วนหลังและหางมักมีสีเหลือง

วงจรชีวิต

ขนาดโตเต็มที่ 40 ซม. มีการวางไข่หลังจากได้รับการปฏิสนธิภายในอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย (Oviparous) โดยตัวอ่อนเจริญเติบโตภายในไข่นอกตัวแม่ ไข่มีขนาดเล็กและมีจำนวนมาก

การสืบพันธุ์

มีการวางไข่หลังจากได้รับการปฏิสนธิภายในอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย (Oviparous) โดยตัวอ่อนเจริญเติบโตภายในไข่นอกตัวแม่ ไข่มีขนาดเล็กและมีจำนวนมาก

อาหาร

ชอบหากินเวลากลางวัน กินแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดใหญ่เป็นอาหาร โดยมักรวมกลุ่มบริเวณตอนนอกของแนวลาดชันแนวปะการัง

แหล่งที่อยู่

สามารถพบได้ในเขตอบอุ่นของมหาสมุทรอินเดีย ทะเลแดงแต่ไม่รวมอ่าวเปอร์เซีย จนถึงอินโดนีเซีย ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก