ชื่อไทย: ปลาไหลกัลเปอร์ ปลาไหลพิลิแกน
common name: Gulper eel
ชื่อวิทยาศาสตร์: Saccopharynx spp.

เป็นปลาที่มีลำตัวยาวคล้ายกับปลาไหล ไม่มีเกล็ดปกคลุมลำตัว มีหางยาวและไวต่อความรู้สึก ลักษณะเด่นคือปากกว้างมาก ส่วนหัวมีขนาดใหญ่ประมาณ 1ใน4 ของลำตัว มีตาขนาดเล็ก ภายในปากเต็มไปด้วยฟันที่แหลมคม กระเพาะสามารถขยายออกได้หลายเท่าตัวซึ่งเป็นที่มาของชื่อปลาไหลพิลิแกน ที่ตัวสามารถเรืองแสงได้ โตเต็มที่มีขนาดประมาณ 2 เมตร อาศัยน้ำลึกอยู่ในน้ำลึกประมาณ 150 – 1,800 เมตร กินอาหารหลากหลายทั้งกุ้ง ปู ปลา สามารถกินอาหารที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองได้ เนื่องจากนานๆ จะมีโอกาสได้กินอาหารสักครั้ง

ภาพปลาไหลกัลเปร์

ที่มาภาพ: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS42f2R8tGlmH90c21DBI0bIqAn4gRi9gHPrmof_B_5nCVW9K6CXA

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในช่วงโตเต็มวัยพวกมันกินอาหารเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และนั่นพอที่จะเป็นพลังงานให้พวกมันเสาะหาคู่และขยายเผ่าพันธุ์ต่อไป

ภาพไหลกัลเปอร์กินอาหาร
ที่มาภาพ: http://68.media.tumblr.com/fff23b7f34ca5013c69ce5496bb8901e/tumblr_mubh9bynkU1spmwbxo1_500.jpg

บรรณานุกรม
https://th.wikipedia.org/wiki/ปลาไหลกัลเปอร์
https://grabyourfins.wordpress.com/2015/11/25ปลาไหลกรูเปอร์-gulper-eel-หรือ-ปล