ปลาโมง หรือ ปลากะมง

Common name: Jacks, Trevallies, Kingfishes

อยู่ในวงศ์ Carangidae

Caranx

รูปปลาโมง (Caranx sexfasciatus)

วงจรชีวิต

          หลังจากการปฏิสนธิลูกปลาจะพากันอพยพเข้าหาชายฝั่งโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นน้ำกร่อยเพื่อหาอาหารและเจริญเติบโตเป็นปลาเต็มวัย แต่เคยมีรายงานว่าลูกปลาบางกลุ่มไม่เข้าหาฝั่งแต่จะอาศัยอยู่กับวัสดุที่ลอยอยู่กลางทะเล

 การสืบพันธุ์

ขนาดของปลาโมงที่พร้อมผสมพันธุ์ตั้งแต่ 40 เซนติเมตร ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน มักจะผสมพันธุ์ในช่วงคืนเดือนมืด โดยตัวผู้และตัวเมียจะว่ายแยกออกมาจับคู่นอกฝูงแล้วปล่อยไข่และน้ำเชื้อผสมพันธุ์กันซึ่งในระหว่างการผสมพันธุ์กันสีของตัวปลาจะเข้มขึ้นเป็นสีเทา-ดำ ก่อนเปลี่ยนกับเป็นสีเงิน-ขาวเช่นเดิม

อาหาร

          เป็นปลาที่ว่ายน้ำเร็ว หากินตอนกลางคืน กินปลา กุ้ง หมึก และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร

แหล่งที่อยู่

พบทั่วไปในทะเลเขตร้อนยกเว้นมหาสมุทรแอตแลนติก มักว่าน้ำหากินใกล้ฝั่งรอบเกาะ ตามแนวปะการัง กองหิน ออกไปจนถึงทะเล จนถึงที่ลึกประมาณ 100 เมตร

caranx sexfasciatus

รูปพื้นที่แพร่กระจายของปลาโมง(Caranx sexfasciatus)

ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Caranx_sexfasciatus_distribution.png

 เอกสารอ้างอิง

https://en.wikipedia.org/wiki/Bigeye_trevally

https://th.wikipedia.org/wiki/ปลามง

 

บทความล่าสุด

30 พฤษภาคม 2024

โรค bacterial haemorrhagic septicemia

23 พฤษภาคม 2024

Upwelling

20 พฤษภาคม 2024

Tsunami