ชื่อไทย ปลาแมวกระโดงสูง

ชื่ออังกฤษ        Leopard squeaker

ชื่อวิทยาศาสตร์  Synodontis leopardinus Pellegrin, 1914

ชีววิทยา

ปลาแมวกระโดงสูง เป็นปลาน้ำจืด บริเวณปากมีหนวด 3 คู่ที่มีหน้าที่ไว้รับสัมผัส โดยหนวดขนาดใหญ่จะอยู่เหนือปาก ส่วนอีก 2 คู่ที่เหลือจะอยู่ที่ต่ำกว่าปาก ปลาแมวกระโดงสูงมีครีบไขมัน (adipose fin) ขนาดใหญ่บริเวณครีบหลังที่ 2 ส่วนครีบหลังอันที่ 1 และครีบหูมีเงี่ยงที่แข็งซึ่งสามารถกางในตำแหน่งที่ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันตัวได้อย่างดี กลไกตรงนี้ควบคุมด้วยกระดูกชิ้นเล็กๆหลายชิ้นที่ต่อเข้ากับเงี่ยง

วงจรชีวิต

ความยาวเมื่อโตเต็มที่ได้สามารถโตได้ถึง 19.6 เซ็นติเมตร

การสืบพันธุ์

ผสมภายในตัวแม่หลังจากนั้นตัวเมียวางไข่ให้ฟักตัวภายนอกตัว

อาหาร

ตัวอ่อนของแมลง ตะไคร่น้ำ สัตว์หน้าดินขนาดเล็ก  รวมถึงไข่ของปลาทุกชนิด

แหล่งที่อยู่

มักอาศัยกันเป็นกลุ่มบริเวณโขดหินของแม่น้ำกูเนเน  ตอนเหนือของแม่น้ำแซมบีซี และแม่น้ำโอกาวางโกในแอฟริกา