ชื่อไทย ปลาปักเป้าเขา

ชื่ออังกฤษ        Longhorn cowfish

ชื่อวิทยาศาสตร์  Lactoria cornuta (Linnaeus, 1758)

ชีววิทยา

ปลาปักเป้าเขา  หรือปลาวัวเขายาว มีลักษณะพิเศษตรงที่มีเขายาวบริเวณส่วนหัว เปรียบเสมือนเขาของวัว ไม่มีฝาปิดเหงือกเหมือนปลาทั่วไป โดยถูกเปลี่ยนเป็นรูขนาดเล็กแทน เกล็ดของปลาถูกพัฒนาเป็นเกราะขนาดหกเหลี่ยมต่อกันเป็นรูปกล่องสามเหลี่ยม เนื่องจากลำตัวเป็นกล่องจึงขยับได้เฉพาะหาง โดยเรียกลักษณะว่ายน้ำนี้ว่า การว่ายน้ำแบบ Ostraciform ซึ่งเคลื่อนไหวได้ช้า ทำให้ถูกจับได้ง่ายด้วยมือเปล่า และสามารถทำเสียงขู่ได้เมื่อจับขึ้นมาเหนือน้ำ

วงจรชีวิต

ความยาวเมื่อโตเต็มที่ได้สามารถโตได้ถึง 50 เซ็นติเมตร

การสืบพันธุ์

ปลาตัวผู้กับตัวเมียมีลักษณะเหมือนกัน ไม่สามารถแยกเพศได้ชัดเจน  ตัวผู้กับตัวเมียจะจับคู่กัน หลังจากนั้นต่างปล่อยไข่และสเปิร์มมาผสมกันภายนอกตัว

อาหาร

กินอาหารได้ทุกชนิด แต่ปลาชนิดนี้มีวิธีหาอาหารที่น่าสนใจ  โดยใช้วิธีพ่นแรงดันน้ำให้ทรายปลิวออกจากสัตว์ที่ฝังทรายอยู่

แหล่งที่อยู่

ตามแนวชายฝั่งที่เป็นโคลนหรือทราย ตั้งแต่ป่าชายเลนจนถึงแนวปะการัง แต่พบบ่อยบริเวณท่าเรือและบริเวณน้ำกร่อย พบตามแถบมหาสมุทรอินเดียถึงมหาสมุทรแปซิฟิก

 

 

บทความล่าสุด