ปลากระเบนทั้งสองกลุ่มนี้ถูกเพิ่มชื่อเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 4 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

  

รูปที่1. ปลากระเบนแมนต้า (ซ้าย)และกระเบนปีศาจ (ขวา)
ที่มาภาพ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Manta_birostris-Thailand4.jpg
https://c1.staticflickr.com/5/4702/25152983687_accddc9f59_b.jpg

ปลากระเบนทั้งสองกลุ่มนี้เป็นปลากระเบนในครอบครัวปลากระเบนนก (Myliobatidae) ทั้งปลากระเบนแมนต้าและปลากระเบนปีศาจเป็นปลากระดูกอ่อนและยังเป็นกลุ่มปลากระเบนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ปลากระเบนแมนต้าอาจมีความกว้างของปีก (ครีบอก) ได้ถึง 6.7 เมตร และมีน้ำหนักได้ถึง 1,350 กิโลกรัม ส่วนปลากระเบนปีศาจมีความกว้างได้ถึง 5.2 เมตรและมีน้ำหนักถึง 1 ตัน ปลากระเบนทั้งสองกลุ่มและมีครีบอกยื่นยาวออกด้านข้างมีรูปร่างคล้ายกับสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเพื่อใช้ช่วยในการว่ายน้ำ
ปลากระเบนทั้งสองกลุ่มพบอาศัยอยู่ทั่วไปในทะเลเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนทั่วโลกและพบหากินตามแนวปะการังได้บ่อย โดยทั่วไปปลาทั้งสองกลุ่มนี้ด้านท้องมีสีขาว ด้านหลังมีสีดำ แต่บางตัวอาจมีด้านหลังสีฟ้า ทั้งสองกลุ่มมีตาอยู่ด้านข้างของลำตัวซึ่งทำให้แตกต่างจากปลากระเบนทั่วไปที่มีตาอยู่ด้านบนของลำตัว
ปลาทั้งสองกลุ่มกินแพลงค์ตอน ตัวอ่อนของปลา ตัวอ่อนของปู และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเป็นอาหาร โดยการว่ายน้ำแล้วอ้าปากให้น้ำไหลเข้าปากแล้วกรองกินอาหารโดยอาศัยซี่เหงือกดักอาหารไว้

รูปที่2. ปลากระเบนแมนต้าขณะอ้าปากกรองกินอาหาร
ที่มาภาพ https://cdn.pixabay.com/photo/2014/11/27/02/58/manta-ray-547164_960_720.jpg

ปลากระเบนทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันดังนี้
ปากของปลากระเบนแมนต้าจะอยู่ด้านหน้าส่วนปากของปลากระเบนปีศาจจะอยู่ต่ำลงมาด้านท้องเล็กน้อย

รูปที่3. ความแตกต่างระหว่างปลากระเบนแมนต้าและปลากระเบน
ที่มาภาพ https://grabyourfins.files.wordpress.com/2015/02/mobula-vs-manta.jpg

รายชื่อปลากระเบนทั้งสองกลุ่มที่ถูกเพิ่มชื่อเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 4 ดังนี้
1. ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ (Manta birostris)
2. ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง ชื่อวิทยาศาสตร์ (Manta alfredi)
3. ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น ชื่อวิทยาศาสตร์ (Mobula kuhlii)
4. ปลากระเบนปีศาจหางหนาม ชื่อวิทยาศาสตร์ (Mobula japonica)
5. ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ (Mobula thurstoni)
6. ปลากระเบนปีศาจแคระ ชื่อวิทยาศาสตร์ (Mobula eregoodootenkee)

รูปที่4. ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ (Manta birostris)
ที่มาภาพ https://www.flickr.com/photos/elevy/18564735373

รูปที่5. ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง (Manta alfredi)
ที่มาภาพ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Dharavandhoo_Thila_-_Manata_Black_Pearl.JPG

รูปที่6. ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น (Mobula kuhlii)
ที่มาภาพ Chavalit Vidthayanon and Tassapon Krajangdara
http://www.fishbase.se/photos/workimagethumb.php?s=http://www.fishbase.se/tools/UploadPhoto/uploads/1517542733_172.68.106.30.jpg&w=600

ภาพที่7. ปลากระเบนปีศาจหางหนาม (Mobula japonica)
ที่มาภาพดัดแปลงจาก http://opencage.info/pics/files/800_16304.jpg

ภาพที่8. ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง (Mobula thurstoni)
ที่มาภาพ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Mobula_thurstoni01.png

รูปที่9. ปลากระเบนปีศาจแคระ (Mobula eregoodootenkee)
ที่มาภาพ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Mobula_eregoodootenkee03.png

บรรณานุกรม
https://th.wikipedia.org/wiki/ปลากระเบนแมนตา
https://th.wikipedia.org/wiki/ปลากระเบนปีศาจ
https://www.fishbase.de/Nomenclature/ScientificNameSearchList.php?
https://grabyourfins.wordpress.com/tag/ปลากระเบนปีศาจ
https://en.wikipedia.org/wiki/Manta_ray

บทความล่าสุด