ปลาเฉี่ยวหิน หรือ ปลาเฉี่ยว หรือปลาโสร่งแขก

Common name:  Silver moony, Diamondfish

ปลาเฉี่ยวหินในครอบครัว (family) Monodactylidae

ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Monodactylus argenteus

Monodactylus

ปลาเฉี่ยวหิน (Monodactylus argenteus)                                                                              ภาพโดยเจนวิทย์ วานิช

ลักษณะทั่วไป

          ลำตัวแบนข้างมาก เกล็ดสีเงินวาว มีแถบสีดำพาดที่ดวงตาและด้านท้ายของฝาปิดเหงือก ครีบหลังและครีบหางสีเหลืองหรือสีส้ม ลำตัวเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน จึงอาจเป็นที่มาของชื่อ Daimondfish โตเต็มที่มีขนาดประมาณ 30 เซนติเมตร

วงจรชีวิต

พ่อแม่ปลาจะวางไข่และผสมพันธุ์ในบริเวณที่เป็นน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม  ขณะที่เป็นลูกปลาจะเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณน้ำกร่อยหรือที่ที่มีความเค็มน้อยลง เช่นบริเวณปากแม่น้ำหรือป่าโกงกาง

การสืบพันธุ์

          เป็นปลาที่ผสมพันธุ์ภายนอก มักรวมกลุ่มผสมพันธุ์กันเป็นฝูงโดยตัวเมียและตัวผู้หลายๆตัวจะปล่อยไข่และน้ำเชื้อผสมกัน ซึ่งมักจะผสมพันธุ์ตอนหัวค่ำถึงเที่ยงคืน

อาหาร

กินแพลงก์ตอนและซากอินทรีต่างๆที่ในน้ำ

แหล่งที่อยู่

ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงสามารถอยู่ได้ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็มพบทั้งในแนวปะการัง ปากแม่น้ำ และป่าชายเลน ในประเทศไทยพบทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

เอกสารอ้างอิง

http://www.fisheries.go.th/cf-krabi/images/stories/Auter/silverangelfish.pdf

https://th.wikipedia.org/ปลาเฉี่ยวหิน

บทความล่าสุด