ปลาไหลมอเรย์ หรือ ปลาหลดหิน

Common name: Moray eel, Moray

อยู่ในวงศ์ Muraenidae

Gymnothorax javanicus

รูปปลาไหลมอเรย์ยักษ์ (Gymnothorax javanicus)

ลักษณะทั่วไป

มีรูปร่างเรียวยาว ครีบอกลดรูปหายไปเนื่องจากต้องโผล่เข้าออกจากช่องหรือโพรงตลอดเวลา ครีบหลังเชื่อมต่อกับครีบก้นและครีบหาง ปากแหลม ไม่มีเกล็ดแต่มีหนังหนาลำตัวปกคลุมด้วยเมือก ช่องเปิดเหงือกลดรูปจนเหลือแต่รูขนาดเล็ก

วงจรชีวิต

          หลังจากการปฏิสนธิลูกปลาจะมีรูปร่างพิเศษเรียกว่า leptocephalus larvae ซึ่งมีลักษณะใส คล้ายใบไม้ แต่ใสว่ายล่องลอยไปตามกระแสน้ำประมาณ 8 เดือน ก่อนลงสู่พื้น กลายเป็นปลาไหลมอเรย์แบบที่เราเห็นโดยใช้เวลาประมาณ 3 ปี มีอายุยืนตั้งแต่ 6-36 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดและสิ่งแวดล้อม

leptocephalus larvae

รูปตัวอ่อนปลาไหลมอเรย์ที่เรียกว่า leptocephalus larvae
ที่มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/LeptocephalusConger.jpg/1024px-LeptocephalusConger.jpg

การสืบพันธุ์

เป็นปลาที่สามารถเปลี่ยนเพศได้ โดยจะเป็นตัวผู้ในช่วงแรกและเปลี่ยนเป็นตัวเมียในช่วงหลัง การผสมพันธุ์ตัวผู้จะรัดตัวเมียโดยมักจะมีตัวผู้สองตัวผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวเดียวในช่วงเวลาเดียวกัน โดยทั้งสองเพศจะปล่อยไข่และสเปิร์ม ออกมาผสมกัน

อาหาร

          เป็นปลากินเนื้อ ออกหากินในเวลากลางคืน ล่าเหยื่อด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทางกลิ่น ที่เป็นแท่งเล็ก ๆ ยื่นอยู่ตรงปลายปาก 2 แท่ง คล้ายจมูก ซึ่งอวัยวะส่วนนี้มีความไวต่อกลิ่นมาก โดยเฉพาะกลิ่นคาวแบบต่าง ๆ เช่น กลิ่นเลือดหรือกลิ่นของสัตว์ที่บาดเจ็บมีบาดแผล อาหารได้แก่ ปลาทั่วไป รวมถึงสัตว์ที่มีกระดองแข็งเช่น กุ้ง, กั้ง, ปู รวมถึงหมึกด้วย

แหล่งที่อยู่

ปลาไหลมอเรย์จะอาศัยอยู่ตามโพรงหินหรือซอกปะการังในแนวปะการัง โดยยื่นแต่เฉพาะส่วนหัวโผล่ออกมาราว 1/4 ของความยาวลำตัว พร้อมกับอ้าปากส่ายหัว เพื่อป้องกันถิ่นที่อยู่อาศัยและหาเหยื่อ ที่จะออกมาว่ายน้ำนั้นจะเป็นช่วงเวลากลางคืนที่หาอาหาร

เอกสารอ้างอิง

https://th.wikipedia.org/wiki/วงศ์ปลาไหลมอเรย์

http://news.scubafish.com/latest-news/giant-moray-eels-gymnothorax-javanicus/

 

บทความล่าสุด