ชื่อไทย ปลากระรอกแดง

common name: Red soldierfish, Akanthoperka, Redcoat

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sargocentron rubrum

ลักษณะทั่วไป

ลำตัวค่อนข้างป้อม ตาโต เกล็ดหยักหนาเป็นหยักคล้ายหวี มีหนามแหลม 1 อันอยู่ที่มุมกระดูกหน้าแก้ม ลำตัวมีสีแดงเข้มสลับด้วยสีขาวเงินพาดไปตามความยาวลำตัว 7 – 8 แถบ

อาหาร

กุ้ง ปู และหนอนทะเล

แหล่งที่อยู่อาศัย

อาศัยอยู่บริเวณแนวปะการัง ที่มีน้ำค่อนข้างใส เช่น บริเวณหมู่เกาะที่อยู่ห่างจากฝั่ง พบมากในทะเลอันดามัน พบไม่มาในอ่าวไทย

การสืบพันธุ์

ออกลูกเป็นไข่โดยผสมพันธุ์ภายนอก พ่อแม่ปลาไม่ได้ดูแลลูกวัยอ่อน

วงจรชีวิต

หลังจากฟักตัวและเติบโตเป็นลูกปลาวัยอ่อนเรียกว่าระยะ rhynchichthys โดยมีก้านครีบยื่นออกมา 5อัน ต่อมาจะเจริญเติบโตเป็นระยะ meeki โดยก้านครีบจะหดสั้นลง และรูปร่างเพรียวขึ้น และเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัย

บรรณานุกรม

หลังจากฟักตัวและเติบโตเป็นลูกปลาวัยอ่อนเรียกว่าระยะ rhynchichthys โดยมีก้านครีบยื่นออกมา 5อัน ต่อมาจะเจริญเติบโตเป็นระยะ meeki โดยก้านครีบจะหดสั้นลง และรูปร่างเพรียวขึ้น และเจริญเติบโตจนเป็http://www.thaibiodiversity.org/Life/LifeDetail.aspx?LifeID=44508

https://artssciences.lamar.edu/biology/marine-critters/marine-critters-1/longspine-squirrelfish.html

 

บทความล่าสุด