ชื่อไทย  ปลาไหลริบบิ้น

ชื่ออังกฤษ    Ribbon eel

ชื่อวิทยาศาสตร์    Rhinomuraena quaesita Garman, 1888

ชีววิทยา

          ปลาไหลริบบิ้น จัดเป็นปลาไหลมอเร่ย์ชนิดหนึ่ง มีลำตัวที่ยาวมาก  สามารถสังเกตุว่าเป็นปลาไหลริบบิ้นได้จากส่วนต่อขยายของจมูกที่ยื่นออกมาคล้ายพัด ส่วนด้านล่างของปากมีหนวดยื่นออกมา 3 เส้น

วงจรชีวิต

          ปลาไหลริบบิ้น เมื่อยังเล็กลำตัวมีสีดำ ครีบหลังสีเหลือง และไม่สามารถจำแนกเพศได้ เมื่อโตเต็มวัยลำตัวจะเปลี่ยนจากดำเป็นสีฟ้า และเป็นเพศผู้ เมื่อมีอายุมากขึ้น ลำตัวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และ กลายเป็นเพศเมีย โตเต็มที่สามารถยาวได้ถึง 130 ซม. และมีอายุมากกว่า 20 ปี

การสืบพันธุ์

          ปลาไหลริบบิ้นเป็นปลาที่สามารถเปลี่ยนเพศได้ ตอนเล็กเป็นเพศผู้ พอโตกลายเป็นเพศเมีย

อาหาร

          กินปลาขนาดเล็ก

แหล่งที่อยู่

ชอบอาศัยในโพรงถ้ำ หลุมโคลน  หรือซอกปะการังตามแนวปะการัง โผล่ออกมาเฉพาะหัวเท่านั้น