1. หมึกกล้วย

 • ชื่อสามัญภาษาไทย

หมึกกล้วย

 • ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ

SPLENDID SQUID

 • ชื่อวิทยาศาสตร์

Loligo duvauceli

 • ลักษณะทั่วไป

ลักษณะของหมึกกล้วย รูปร่างยาวเรียว ลำตัวกลม ครีบเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านท้าย ครีบด้านซ้ายและขวาเชื่อมต่อกันทางด้านหลัง มีหนวดสั้น 4 คู่ และหนวดยาว 1 คู่ หนวดสั้นอันที่สี่ข้างซ้ายของเพศผู้ ปุ่มดูดที่อยู่บนหนวดเปลี่ยนรูปเป็นขนสั้น ๆ เพื่อใช้ในการผสมพันธุ์ นัยน์ตามีขนาดใหญ่ ในปากมีฟันเขี้ยวคล้ายปากนกแก้ว ในลำตัวมีกระดองใสเหมือนแผ่นพลาสติก รูปร่างคล้ายขนนกหนึ่งอัน

 • ถิ่นอาศัย แหล่งที่พบ

หมึกกล้วยพบทั่วไปในอ่าวไทย โดยปกติกลางวันจะหลบอยู่ตามหน้าดิน ออกหาอาหารในเวลากลางคืนตามผิวน้ำ

 • อาหาร

หมึกกล้วยกินสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า

 • ขนาด

ความยาวประมาณ 20-35 ซ.ม.

2. หมึกกระดอง

 • ชื่อสามัญภาษาไทย

หมึกกระดอง

 • ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ

Cuttlefish, Rainbow Cuttlefish

 • ชื่อวิทยาศาสตร์

Sepia brevimana, Sepia pharaonis

 • ลักษณะทั่วไป

รูปร่างคล้ายกับหมึกกล้วย แต่มีรูปร่างที่กลมป้อมกว่า อันเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัดเจน ภายในโครงร่างภายในเป็นแผ่นหินปูนรูปกระสวย สอดอยู่กลางหลังเรียกว่า ลิ้นทะเล แผ่นหินปูนนี้มีช่องว่าง ภายในมีของเหลวและแก๊สบรรจุอยู่ ช่วยในการลอยตัวได้เป็นอย่างดี มีหนวดทั้งสิ้น 10 หนวดเหมือนกับหมึกกล้วย มี หนวดยาว 2 เส้นใช้สำหรับจับเหยื่อเช่นเดียวกับหมึกกล้วย แต่ปลายหนวดไม่ได้แผ่แบนออกกว้างและสามารถหดเข้าไปในกระเปาะได้ ว่ายอยู่ตัวเดียวหรือเป็นคู่ จะไม่เหมือนกับพวกหมึกหอมและหมึกกล้วยที่จะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง สามารถเปลี่ยนสีผิวหนังให้เข้ากับพื้นที่รอบข้างได้ และสามารถเปลี่ยนลายของกระดองได้อีกด้วย

 • ถิ่นอาศัย แหล่งที่พบ

หมึกกระดองพบทั่วไปในอ่าวไทย ออกหาอาหารในเวลากลางคืน

 • อาหาร

หมึกกระดองกินสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า

 • ขนาด

ความยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร โดยชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ หมึกกระดองยักษ์ออสเตรเลีย มีความยาวลำตัวได้ถึง 50 เซนติเมตร และมีน้ำหนักมากกว่า 10.5 กิโลกรัม

3. หมึกยักษ์

 • ชื่อสามัญภาษาไทย

หมึกยักษ์

 • ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ

Giant squid

 • ชื่อวิทยาศาสตร์

Octopus membranaceous

 • ลักษณะทั่วไป

มีหนวด 8 เส้น ลำตัวอ่อนนุ่มไม่มีกระดอง หนวดใช้ในการยึดจับเหยื่อเมื่อถูกหนวดของพวกนี้ยึดจับแล้วค่อนข้างยากที่จะดึงหนวดออกได้ พิษของมันอยู่ที่น้ำลายซึ่งผลิตมาจากต่อมน้ำลายที่อยู่ถัดจากส่วนปากเข้าไป เมื่อมันจะเข้าทำร้ายเหยื่อมันจะใช้หนวดยึดจับก่อนเสร็จแล้วจึงส่งเข้าสู่บริเวณปาก แล้วใช้เขี้ยวซึ่งมีลักษณะคล้ายปากนกแก้ว คม มีสีดำ กัดเหยื่อพร้อมกับขับน้ำลายซึ่งเป็นพิษ (Cephalotoxin) ออกมา บริเวณที่ถูกมันกัดจะปรากฏรอยเขี้ยว 2 รอย และมีอาการปวดหลังจากถูกกัดเพียง 2 – 3 นาที

 • ถิ่นอาศัย แหล่งที่พบ

พบโดยทั่วไปแม้กระทั่งในน้ำลึก หรือตามบริเวณชายฝั่ง ในซอกหิน โขดหิน แนวปะการัง

 • อาหาร

สัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า

 • ขนาด

ความยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร โดยชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ หมึกกระดองยักษ์ออสเตรเลีย มีความยาวลำตัวได้ถึง 50 เซนติเมตร และมีน้ำหนักมากกว่า 10.5 กิโลกรัม

บทความล่าสุด