ชื่อไทย ปูใบ้ปะการังจุด

ชื่ออังกฤษ    Spot coral crab

ชื่อวิทยาศาสตร์  Carpilius maculatus (Linnaeus, 1758)

ชีววิทยา

  เป็นปูทะเล มีกระดองรูปไข่ ผิวเรียบสีครีมน้ำตาลที่ขอบกระดองระหว่างตามีลอน 4 ลอน บริเวณหลังกระดองมีจุดกลมสีน้ำตาลแดง จำนวน 11 จุด

วงจรชีวิต

ตัวอ่อนก็จะฟักออกจากไข่และล่องลอยไปในทะเล เรียกระยะนี้ว่า Zoea ซึ่งจะลอกคราบหลายครั้งประมาณ 15-20 วัน จนพัฒนาระยางค์หรือขาเดินอย่างชัดเจน เรียกระยะนี้ว่า Megalopa ใช้ระยะเวลา 15-20 วัน แต่ก็ยังล่องลอยเป็นแพลงก์ตอน หลังจากนั้นจึงพัฒนารูปร่างคล้ายพ่อแม่ และเริ่มลงเกาะที่พื้น เรียกระยะนี้ว่า Juvenile ซึ่งก็จะลอกคราบและเติบโตไปจนเป็นตัวเต็มวัย (Adult)

การสืบพันธุ์

      ปูตัวเมียเมื่อลอกคราบจะมีปูตัวผู้มาผสมพันธุ์และปล่อยน้ำเชื้อในช่องปล่อยไข่ของตัวเมีย เมื่อไข่ได้ผสมกับน้ำเชื้อแล้ว ไข่จะยังอยู่กับแม่ปูสักระยะจนไข่พัฒนาเป็นตัวอ่อน

อาหาร

     เม่นทะเล และหอยชนิดต่างๆ โดยใช้ก้ามหนีบเปลือกให้แตก

แหล่งที่อยู่

   พบเฉพาะในแนวปะการัง