ชื่อไทย  ปลาเสือพ่นน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์  Toxotes chatareus (Hamilton, 1822)

ชื่ออังกฤษ Spotted archerfish

เสือพ่นน้ำ1

ชีววิทยา

ชอบว่ายบริเวณผิวน้ำในเวลากลางวัน ลำตัวแบนข้างมาก มีสีเงินและแถบดำบริเวณหลัง เป็นปลาที่มีสายตาดีมาก ปลาเสือพ่นน้ำสามารถพ่นน้ำใส่เหยื่อบนกิ่งไม้เหนือน้ำที่อยู่ห่างออกไปถึง 150 ซม.

วงจรชีวิต

เป็นปลาที่ผสมพันธุ์นอกตัว หลังจากไข่ฟักตัวแล้ว ลูกปลาก็จะอยู่รวมกันเป็นฝูง อายุ 1 ปีเป็นตัวเต็มวัย มีขนาดใหญ่สุดได้ถึง 40 ซม.

การสืบพันธุ์

ปลาเสือพ่นน้ำจะวางไข่ในช่วงฤดูฝน มีการวางไข่ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อย โดยตัวเมีย ตัวหนึ่งสามารถวางไข่ได้ถึง 20,000 ถึง 150,000 ฟอง

อาหาร

ปลาเสือพ่นน้ำ กินอาหารได้หลากหลาย แต่ปลาเสือพ่นน้ำชอบพ่นน้ำใส่แมลงที่เกาะอยู่บนวัสดุเหนือน้ำ แต่หากแมลงหรือสัตว์นั้นอยู่ใกล้ผิวน้ำพอที่จะกระโดดถึง มันก็ไม่รีรอที่จะกระโดดงับเหยื่อนั้น

แหล่งที่อยู่

พบทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม มักพบอยู่บริเวณที่มีร่มเงาของต้นไม้ข้างลำน้ำหรือสิ่งก่อสร้างข้างลำน้ำ เป็นต้น

บทความล่าสุด