ชื่อไทย: ปลาขี้ตังเบ็ด

ชื่อวิทยาศาสตร์:

ชื่ออังกฤษ: Surgeonfish

Surgeonfish

ชีววิทยา

เป็นปลาทะเล มีรูปร่างด้านข้างแบน จุดเด่นของปลากลุ่มนี้คือที่คอดหางมีเกล็ดที่พัฒนาให้ยื่นออกมามีความแหลมคม (lancetlike spine) หรือแผ่นกระดูกที่มีสันคม (keeled bony plates) มีหนึ่งอันหรือมากกว่านั้นในแต่ละข้างของโคนหาง จำนวนที่พบแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มปลา  ซึ่งใช้เป็นอาวุธได้ บางชนิดสามารถพับและกางออกมาได้เหมือนมีดพับ

วงจรชีวิต

หลังจากไข่ได้รับการปฏิสนธิกันแล้ว 24 ชม. ก็จะฟักเป็นตัวเป็นตัวอ่อนที่มีหยดน้ำมันอยู่ในตัว และล่องลอยไปตามกระแสน้ำ ระยะนี้จะมีส่วนท้องเป็นสีเงินซึ่งจะช่วยให้ปลาอื่นมองเห็นได้ยาก และหลบหนีได้ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 เดือน จนเป็นปลาวัยอ่อนซึ่งมีขนาด 2-3 ซม. และเติบโตต่อไป 2 – 3 ปีจนเป็นตัวเต็มวัย

การสืบพันธุ์

ตัวผู้จะรวมกลุ่มกันในบริเวณที่มีตัวเมียในช่วงคืนพระจันทร์เต็มดวงที่มีน้ำขึ้นสูงสุด และอุณหภูมิน้ำเริ่มอุ่นขึ้น ในระหว่างการว่ายน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างเร็วก็จะปล่อยไข่และอสุจิเข้าผสมกัน

อาหาร

มีฟันแบบปลายตัด (incisiform) เรียงชิดเป็นแถวเดี่ยวทั้งปากบนและล่าง ซึ่งเหมาะในการแทะเล็มอาหารตามพื้น เป็นปลาที่หากินเวลากลางวัน ส่วนใหญ่กินสาหร่ายที่เคลือบบนพื้นแนวปะการังเป็นอาหาร

แหล่งที่อยู่

พบได้ตามแนวปะการัง และมักจะพบเป็นหากินกันเป็นกลุ่ม