ปลาข้างตะเภา

Common name: Trumpeter, Grunter

อยู่ในวงศ์ Terapontidae

ลักษณะทั่วไป

ลำตัวค่อนข้างสั้น ปากเล็ก ลำตัวสีขาว และมีแถบสีดำพาดตามลำตัวตั้งแต่ 3-6 แถบตามแนวนอน ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างไปกันตามแต่ละชนิด มีความสามารถพิเศษ คือ สามารถทำเสียงได้ จึงได้อีกชื่อหนึ่งว่า “ครืดคราด” หรือ “ออดแอด”

พบกระจายพันธุ์ในเขตอบอุ่น ตั้งแต่ทะเลแดงจนถึงอินโด-แปซิฟิก มีทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่   Terapon jarbua, 

Terapon puta, Terapon theraps
ปลาข้างตะเภา1

รูปปลาข้างตะเภาลายโค้ง (T. jarbua)

ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/XRF-Terapon_jarbua.jpg/220px-XRF-Terapon_jarbua.jpg
ปลาข้างตะเภา2

รูปปลาข้างตะเภาเกล็ดเล็ก (T. puta)

ที่มา http://www.fishbase.se/tools/uploadphoto/uploads/1390907582_210.212.251.114.jpg

ปลาข้างตะเภา3

รูปปลาข้างตะเภาเกล็ดเล็ก (T. puta)

ที่มา http://www.fishbase.se/tools/uploadphoto/uploads/1390907582_210.212.251.114.jpg

วงจรชีวิต

          หลังจากไข่ผสมกับน้ำเชื้อแล้วจะพัฒนาเป็นตัวอ่อน หลังจากนั้นตัวผู้ที่เป็นพ่อจะคอยดูแลและปกป้องลูกๆ

การสืบพันธุ์

ตัวเมียปล่อยไข่หลังจากนั้นตัวผู้จะปล่อยน้ำเชื้อเข้าผสมแล้วพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนในทะเล

อาหาร

          ลูกปลาขนาดเล็ก แมลงขนาดเล็ก สาหร่ายทะเล และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยตามพื้นทราย

แหล่งที่อยู่

เป็นปลาขนาดเล็ก ที่หากินบริเวณชายฝั่งทะเลที่เป็นน้ำกร่อยและบริเวณป่าชายเลนตั้งแต่ที่ตื้นจนถึงที่ลึกประมาณ 20 เมตร

เอกสารอ้างอิง

 

บทความล่าสุด