ชื่อไทย: ปลายูนิคอร์น

common name: Unicorn fish

ชื่อวิทยาศาสตร์: Naso unicornis

ลักษณะทั่วไป

ลำตัวสีเทาอมฟ้า ที่หน้าผากมีเขายื่นออกมาชัดเจน ซึ่งเขาบนหัวคาดว่าเขามีไว้เพื่อดึงดูดทางเพศ ที่คอดหางมีหนามข้างละ 2 อัน โตเต็มที่มีขนาดประมาณ 70 เซนติเมตร

อาหาร

พวกมันกินสาหร่าย และแพลงตอนเป็นอาหาร

แหล่งที่อยู่อาศัย

อาศัยตามลากูนและแนวปะการังด้านที่เปิดสู่ทะเล พบแพร่กระจายทั่วไปตามแนวปะการังในเขตอินโดแปซิฟิก

การสืบพันธุ์

จับเป็นคู่ผสมพันธุ์กันในช่วงพระจันทร์เต็มดวง โดยตัวผู้และตัวเมียว่ายเข้าหากันสู่ผิวน้ำเป็นคู่ปล่อยไข่และน้ำเชื้อเข้าหากัน

วงจรชีวิต

ไข่ที่ผสมแล้วจะลอยน้ำ หลังจากฟักเป็นตัวลูกปลาจะใช้ไข่แดงที่ถุงหน้าท้องเป็นอาหารได้ประมาณ 2 วัน แล้วพัฒนาต่อเป็นลูกปลาระยะนี้จะกินแพลงค์ตอนเป็นอาหาร หลังจากนั้นก็จะเติบโตขึ้นโดยมีก้านครีบแข็งที่ครีบหลังและครีบท้อง  แล้วว่ายเข้าสู่แนวปะการังเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยต่อไป

บรรณานุกรม

http://animal-world.com/encyclo/marine/tangs/unicornis.php

http://animal-world.com/encyclo/marine/information/breedmarine.php#Tangs

http://www.fishbase.org/summary/1265

http://wowboom.blogspot.com/2012/09/unicorn-fish.html

บทความล่าสุด